bågväxthus växthusplast
Bevattningsramp I Brätten I Brättfyllare I Fröbehandling I Invintring skogsplantor I Kapillärmatta, underbevattning I Krukfyllare I Markduk I Planteringsrobotar Plastfolier etc I Projektering plantskolor och trädgårdar I Robotar, transplanter I Skogsplantering I Såddmaskiner I Trädfällning I Växthus, Båghus och "Scanco" I
 


VÄRMEPANNOR


VÄXTHUS


SKOGSPLANTERING


BEVATTNINGRAMPER

 

Epost till
Henry Ljung

henry.ljung@allskog.com

Postadress:
Allskog Group
Box 9023
750 09 UPPSALA

Besöksadress:
Uppsala Science Park
Dag Hammarskölds väg 48
751 83 UPPSALA

Telefon:

018 - 55 87 10
Fax: 018 - 55 21 00
GSM: 070 - 526 86 86

 
Bild ovan: Blåa röret
Scancohuset till höger